Mystery message!!!

Niektórzy pracownicy naszej redakcji ostatniej nocy zbratali się za bardzo z maszynami zasypiając z głową w pralce. Po przebudzeniu zobaczyli na podłodze następujący napis wykonany najwyraźniej ich własną ręką pod wpływem nieznanych sił:

ZVCBVWNLH URERWB REGDUCRQH VDPRVZLDGRPRVFLD XSUDVCD VLH R ZCLHFLH XGCLDOX Z RERZLDCNRZHM VHVML DNWXDOLCDFBMQHM SRJODGRZ. GDQH CRVWDQD SUCHNDCDQH C XCBFLHP IDO DNXVWBFCQBFK R FCHVWRWOLZRVFL Z CDNUHVLH RG 2,6 GR 300 JKC, D WDNCH PDWHULDORZ ZLCXDOQBFK Z SRVWDFL SURPLHQLRZDQLD HOHNWURPDJQHWBFCQHJR R CDNUHVLH GOXJRVFL IDO RG 180 GR 580 EP. XZDJD! C SRZRGX LQZDCBMQHJR FKDUDNWHUX DNWXDOLCDFML CDOHFD VLH SUCHSURZDGCHQLH XSUCHGQLR SURFHGXUB QDROLZLHQLD SUCHZRGRZ URCWZRUHP DONRKROX HWBORZHJR.

Komenty FB

komentarzy

Komercha

4 Komentarze(y) na Mystery message!!!

  1. No chopy przyznam żeście mnie zmusili do zainstalowania kodo-skanera kurde

  2. Ale zagadka!

  3. Znam odpowiedź, co dalej, jakieś szczegóły? " Wszystkie roboty obdarzone samoświadomością …"

Dodaj komentarz