Shat w nowym Treku!!!

Akcja na mostku

Każdy wie, że w nowym Treku teoretycznie miał się pojawić Shatner, ale potem się rozmyślili.

Dla cameo Shata napisano jedną scenę – miała to być inna wersja spotkania młodego Spocka ze starym na końcu, a sam Shatner miał wystąpić jako hologram. Chyba dobrze, że scena pozostała nienakręcona, głównie z uwagi na jej logiczny debilizm. Poniżej rzeczona scena w scenariuszowym oryginale i w naszym profesjonalnym tłumaczeniu przygotowanym przez tłumacza CoD: Modern Warfare 2.

Przy okazji: w międzyczasie okazało się, że parę lat temu do roli Kirka seniora głównym kandydatem był Matt Damon – który odmówił ponoć z rozsądnych powodów.

ALTERNATE SCENE B

SPOCK PRIME
Then I ask that you do yourself a
favor… put away logic, and do what
feels right. The world you’ve inherited
lives in the shadow of incalculable
devastation… but there’s no reason you
must face it alone.

And from around his neck, he removes the PENDANT that
until now, we’ve only caught glimpses of. Places it on
the table beside his younger self. The feeling in his
eyes is profound…

SPOCK PRIME (CONT’D)
This was a gift to me. Representing…
a dream. One we were unable to fulfill.
(softly)
The way you can now.

And moves to the door. Stops. Offers the VULCAN SALUTE:

SPOCK PRIME (CONT’D)
As my customary farewell would appear
oddly self serving, I will simply say…
good luck.

Their eyes hold. Spock turns, disappearing into the
corridor. Young Spock stares at the empty doorway a
beat, his mind a jumble of thoughts. Looks to the
pendant… and realizes it’s a HOLO-EMITTER. After
considering a beat, he hits an activation button and a
MOVING HOLOGRAPHIC MESSAGE materializes before him:

CAPTAIN JAMES T. KIRK. WILLIAM SHATNER. As always,
brash, wry, confident — and SINGING:

KIRK/ SHATNER
Happy birthday to you, happy birthday to
you…
(stops, grins)
I know I know, it’s illogical to
celebrate something you had nothing to do
with, but I haven’t had the chance to
congratulate you on your appointment to
the ambassadorship so I thought I’d seize
the occasion… Bravo, Spock — they tell
me your first mission may take you away
for awhile, so I’ll be the first to wish
you luck… and to say…
(beat, emotional)
I miss you, old friend.

… and we’re PUSHING IN on Young Spock, taking in the
image of Kirk’s future self, the message, but above all —
the clear, unquestionable friendship these two men had…

INT. CORRIDOR – CONTINUOUS

As Spock Prime walks off down the corridor, he passes
right by a man conferring with a nurse — the man pauses,
turns… it’s SAREK. Suddenly overcome by a feeling that
the stranger who’s just passed him is… oddly familiar.

KIRK/SHATNER (V.O.)
I suppose I’d always imagined us…
outgrowing Starfleet together. Watching
life swing us into our Emeritus years…

INT. STARBASE ONE – HANGAR – ETERNAL NIGHT

MUSIC BUILDING — glass walls reveal THE ENTERPRISE at
dock, UTILITY CRAFTS floating around it, repairing.
Standing at attention in rows, THE ENTERPRISE CREW —
over four hundred of them wearing DRESS UNIFORMS — TRACK
DOWN the faces, all proud:

KIRK/SHATNER (V.O.)
I look around at the new cadets now and
can’t help thinking… has it really been
so long? Wasn’t it only yesterday we
stepped onto the Enterprise as boys?
That I had to prove to the crew I
deserved command… and their respect?

And we STOP ON YOUNG KIRK. Composed, focused, proud. A
man. And to every fan’s delight, finally wearing his
YELLOW SHIRT. The FEDERATION COMMANDANT stands at a
podium:

COMMANDANT
This assembly calls Captain James
Tiberius Kirk…

Kirk breaks from formation, pivots, marches down the
hangar — past UHURA… SULU… CHEKOV… SCOTTY. All
Beaming. Notably absent, is Spock. Kirk ascends the
stairs, snaps to attention:

COMMANDANT (CONT’D)
Your inspirational valor and supreme
dedication to your comrades are in
keeping with the highest traditions of
service and reflect utmost credit to
yourself, your crew, and the Federation.
By Starfleet Order 28455, you are hereby
directed to report to Commanding Officer,
USS Enterprise, for duty as his relief.

Kirk turns. Walks to… PIKE. In a wheelchair now,
wearing an ADMIRAL’S UNIFORM. Overnight, his hair’s
turned totally grey — but despite his trauma, his
pride’s overwhelming. They SALUTE each other:

KIRK
I relieve you, Sir.

PIKE
… I am relieved.

He opens a BOX in his lap — glorious in repose, a MEDAL:

PIKE (CONT’D)
And as Fleet Admiral, for your… unique
solution to the Kobayashi Maru, it’s my
honor to award you with a commendation
for original thinking.

Pike containing a smirk, pins the medal to Kirk’s
chest…

PIKE (CONT’D)
(a touch choked)
Congratulations, Captain.

KIRK
Thank you, Sir.

Kirk turns to the crowd. Eyes shining. WILD APPLAUSE.
OUR MUSIC SOARS. Bones leans in to Sulu, rolling his
eyes:

BONES
… Same ship, different day.

As Kirk rejoins his crew for hugs and congratulations, we
go to the BACK of the hangar… SPOCK PRIME. Watching.
Moved beyond words. He turns and leaves them to it… as
he goes…

KIRK/SHATNER (V.O.)
I know what you’d say — ‘It’s their turn
now, Jim…’ And of course you’re
right… but it got me thinking:

INT. STARFLEET HOSPITAL – EARTH – DAY

Our montage comes full circle as we END on Kirk’s
transmission:

KIRK/SHATNER
Who’s to say we can’t go one more round?
By the last tally, only twenty five
percent of the galaxy’s been chartered…
I’d call that negligent. Criminal even —
an invitation. You once said being a
starship captain was my first, best
destiny… if that’s true, then yours is
to be by my side. If there’s any true
logic to the universe… we’ll end up on
that bridge again someday.

Stops, grins. Because this is the part he needs to say
most…

KIRK/SHATNER
Admit it, Spock. For people like us, the
journey itself… is home.

Young Spock’s face. Lost in feelings that flood through
him.


…i wersja polska:

ALTERNATE SCENE B

SPoCK PRIME
Następnie proszę, aby to zrobić samemu
łaska … odłożyć logiki, a to, co
czuje się w prawo. Świat Ciebie dziedziczone
żyje w cieniu nieobliczalnych
dewastacja … but there’s no reason you
musi się zmierzyć samodzielnie.

I od szyi, on usuwa PENDANT że
do chwili obecnej, mamy tylko chwycił przebłyski. Umieszcza go na
tabela obok swojego młodszego siebie. Uczuciem w
oczach jest głęboki …

SPoCK PRIME (bez silnika)
To był prezent dla mnie. Reprezentujący …
sen. One nie byliśmy w stanie spełnić.
(cicho)
Sposób jak teraz.

I przenosi się do drzwi. Przystanki. Oferty VULCAN pozdrowienie:

SPoCK PRIME (bez silnika)
Jak moje zwyczajowe pożegnanie wydaje
dziwnie własnej porcji, ja po prostu powiedzieć …
powodzenia.

Ich oczy zawieszone. Spock okazuje, giną w
korytarzu. Młoda patrzy Spock w pustym drzwiach
beat, jego umysł poplątanie myśli. Wygląda na
Wisiorek … i zdaje sobie sprawę, że to holo-emiter. Po
uznając, beat, on wejść przycisk aktywacji i
Przenoszenie Wiadomości holograficzne materializuje się przed nim:

Captain James T. Kirk. William Shatner. Jak zawsze,
zuchwały, wymuszony, pewny siebie – i śpiewał:

KIRK / Shatner
Happy birthday to you, happy birthday to
ty …
(zatrzymuje się, uśmiecha się)
Wiem, wiem, że to nielogiczne
okazji coś, co nie miał nic wspólnego
z, ale nie miałem szansy
Gratuluję nominacji do
ambassadorship tak myślałem, że zajęcia
Z okazji … Bravo, Spock – mówią
mi pierwsza misja może take you away
na chwilę, więc będę pierwszy życzenia
szczęście … i powiedzieć …
(beat, emocjonalne)
I miss you, stary przyjacielu.

… I jesteśmy wciśnięcie na para Spock, biorąc w
obraz przyszłości własny Kirka, wiadomości, ale przede wszystkim —
jasne, niepodważalne przyjaźni tych dwóch mężczyzn nie …

INT. Korytarz – CIĄGŁE

Jak Spock premier odchodzi korytarzem, idzie
prawa przez ludzi przyznających się z pielęgniarką – człowiek zatrzymuje się,
Okazuje … it’s Sarek. Nagle przezwyciężyć poczucie, że
nieznajomego, który właśnie minął go jest … dziwnie znajomo.

KIRK / Shatner (V.O.)
Przypuszczam, że będę zawsze wyobrażałem sobie nas …
przerósł Gwiezdnej razem. Oglądanie
życia huśtawka nas w naszym emerytowanym lat …

INT. Starbase ONE – Hangar – Eternal Night

MUSIC BUDOWLANE – szklane ściany wskazują na PRZEDSIĘBIORSTWA
dok, RENOWACJA UTILITY pływających wokół niego, naprawy.
Stojąc na uwagę w rzędach, PRZEDSIĘBIORSTWA CREW —
ponad czterysta z nich nosi ŚLUBNA PKW – TRACK
DOWN twarze, dumni:

KIRK / Shatner (V.O.)
Rozglądam się w nowym kadetów i teraz
nie może przestać myśleć … jest to naprawdę było
tak długo? Czy to nie tylko Wczoraj
stanął na Przedsiębiorstwo chłopców?
Że musiałem udowodnić załogi I
zasłużony polecenia … i ich przestrzegania?

I zatrzymujemy się na MŁODYCH Kirk. Złożony, skoncentrowany, dumny.
człowiek. I każdy fan’s Delight, wreszcie ubrany
ŻÓŁTA KOSZULA. Komendant FEDERACJA wynosi
Podium:

Komendant
To zgromadzenie wzywa kapitan James
Tiberius Kirk …

Kirk przerw w formacji, przegubów, marsze w dół
hangar – w przeszłości Uhura Sulu … … … Chekov SCOTTY. Wszyscy
Promieniał. W szczególności brak jest Spock. Kirk wznosi
schody, zatrzaskami do wiadomości:

Komendant (bez silnika)
Twoje inspirujące męstwo i najwyższym
poświęcenie się towarzyszami są
Zgodnie z najwyższej tradycji
Serwis i odzwierciedlają przede wszystkim kredytów
siebie, swojej załogi, oraz Federacji.
W Gwiezdnej Zamówienie 28455, ci zostają
skierowane do raportu dowódcy,
USS „Enterprise”, do pełnienia obowiązków jako jego zwolnienia.

Kirk zakrętów. Spacery do … Pike. W wózku teraz
noszenia jednolitego admirała. Overnight, jego włosy
zwrócił się całkowicie szary – ale mimo urazu, jego
Pride przytłaczająca. Oni SALUTE siebie:

KIRK
I zwalnia Cię, Panie.

PIKE
… Jestem zwolniony.

Otwiera pole w kolanach – wspaniały w spoczynku, MEDAL:

PIKE (bez silnika)
A jak admirała floty, dla … wyjątkowy
rozwiązanie Kobayashi Maru, it’s my
cześć udzielić Ci wyróżnienie
oryginalnego myślenia.

Pike zawierające uśmiech, szpilki medal Kirka
piersi …

PIKE (bez silnika)
(niedrożności dotyku)
Gratulacje, panie kapitanie.

KIRK
Thank you, Sir.

Kirk zwraca się do tłumu. Błyszczącymi oczami. WILD oklaski.
Our Music wzlatuje. Bones pochyla się w Sulu, przewracając
oczy:

BONES
… Taki sam statek, inny dzień.

Jak Kirk powraca jego załoga uściski i gratulacje, to
przejdź do tyłu hangar … SPoCK Prime. Watching.
Przeniesiony poza słowami. Odwraca się i nie daje im to … jak
idzie …

KIRK / Shatner (V.O.)
Wiem, co chcesz powiedzieć – „To z kolei
teraz, Jim … „Oczywiście jesteś
prawo … ale zrobiło mi myśli:

INT. Gwiezdnej w szpitalu – EARTH – DZIEŃ

Nasz montaż zatacza koło jak END na Kirka
transmisji:

KIRK / Shatner
Kto jest powiedzieć nie możemy jeszcze jedna runda?
Przez ostatnie zgadzają, tylko dwadzieścia pięć
procent galaktyce został wyczarterowany …
I’d call że zaniedbania. Karnego nawet —
zaproszenia. Pan kiedyś powiedział jest
Kapitan statku kosmicznego był mój pierwszy, najlepszy
przeznaczenie … czy to prawda, to jest twój
się obok mnie. If There’s Any true
logika wszechświat … a my w końcu na
tego mostu jeszcze kiedyś.

Przystanki, uśmiecha się. Ponieważ jest to część potrzebuje on do powiedzenia
Najbardziej …

KIRK / Shatner
Przyznaj się, Spock. Dla ludzi takich jak my,
… jest podróż sama w domu.

Młoda Spock’s face. Lost in uczuć przeciwpowodziowej poprzez
go.

Komenty FB

komentarzy

Komercha

1 Komentarz na Shat w nowym Treku!!!

  1. Tłumacz Google rządzi! (eng. Google Translate is governed!)

Dodaj komentarz