Reply To: Mass Effect Trilogy

Homepage Forumy Od rzeczy Blubry Mass Effect Trilogy Reply To: Mass Effect Trilogy

#4699

tzn? Jeżeli masz na myśli to na jakie tytuły oddam swoje głosy to właściwie w każdej z kategorii na ME2 zamierzam głosować.