Reply To: Czarownik czarownik wie o kim myslisz!

Homepage Forumy Od rzeczy Blubry Czarownik czarownik wie o kim myslisz! Reply To: Czarownik czarownik wie o kim myslisz!

#2498

ale zjeba, wcale nie myślałem o naj-więk-szym u-my-śle w dzie-jach, to zna-czy o pro-fe-so-rze Ste-phe-nie Haw-kin-gu.

p.s. ale zgadł Dale'a Coopera za pierwszym podejściem, brawo yeti